baslık
EBSCOHost Veritabanları
 Değişik konularda 10 veri tabanı içermektedir. Bu veritabanları ve konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir;

-Academic Search Complete (Tüm disiplinler için )
-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (İktisadi ve İdari Bilimler)
-Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983
-Business Source Complete(İktisadi ve İdari Bilimler)
-DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)
-Education Index Retrospective: 1929-1983
-ERIC (Eğitim Bilimleri)
-GreenFILE (Çevre)
-Library, Information Science & Technology Abstracts
-MasterFILE Complete
-MEDLINE (Tıp)
-Newspaper Source Plus
-Teacher Reference Center
-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM National Databases
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Emerald eJournals Premier

Emerald eJournals Premier veri tabanı, Emerald dergi koleksiyonda bulunan 306 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Kapsamında ekonomi, finans, yönetim, eğitim ve lojistik gibi konuların yanı sıra turizm, mühendislik ve çevre konularındaki dergiler de bulunmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı
-1.5 milyon tam metin makale
-131 IEEE Dergisi
-20 IET Dergisi
-Her yıl düzenlenen 600’ den fazla IEEE konferans bildirileri
-20’den fazla IET konferansına ait bildiriler
-1,600’den fazla IEEE standardı
-Bütün makaleler için Inspec kayıtları
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
ISI Web of Knowledge Web of Science
Web of Science temelde ISI Web of Knowledge Platformu üzerinden bilimsel atıf (citation) indekslerine erişim hizmeti sunan uluslararası bir bilimsel atıf veritabanıdır

-ISI (Institute for Scientific Information) ; fen bilimleri, sosyal bilimler ile beşeri bilimlerin bütün alanlarında en iyi yayınları seçerek dizinleme çalışmalarını yürütür.
-Web of Science’da her yayın kendi disiplininde en etkili olanlarından tek tek seçilir.
-Bu seçim süreci bilimsel değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
-Web of Science birbirinden bağımsız olarak ya da birlikte tarama yapılabilen 4 farklı veritabanını da 9.200’den fazla bilimsel dergiyi kapsamaktadır
-Science Citation IndexExpanded (SCI-EXPANDED)
-Social Sciences Citation Index (SSCI)
-Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S)
-Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
JSTOR Archive Journal Content

JSTOR Archive Journal Content veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 3904 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Arkeoloji, Ekoloji, Amerika, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika Çalışmaları, İşletme, Ekonomi, Finans, Muhasebe, Yönetim, Pazarlama, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Siyaset, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Doğu ve Batı Dinleri, Müzik, Hukuk, Sosyoloji, Coğrafya, İstatistik ve Matematik gibi konuları kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi, gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Kampüs Dışı Erişim
(Abonelik)
Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Kampüs Dışı Erişim
(Abonelik)
Legal Bank Veritabanı

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

• 3000’den fazla makaleye,
• 600’den fazla dergiye,
• 400’den fazla kitaba,
• “Legalbank” Yargı Kararları& Mevzuat Bankası ile milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
• 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, erişim imkanı mevcuttur.


Kitap ve Dergilere erişim linki: www.legal.com.tr
Kitap ve Dergilere Kampüs Dışı Erişim: Kampüs Dışı Erişim
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim linki: www.legalbank.net
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına Kampüs Dışı Erişim: Kampüs Dışı Erişim
Abonelik
Lexpera

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu hukuk bilgi sistemidir.

Kapsam:

• Güncel Mevzuat
• İçtihat (İstinaf kararları dahil)
• Tam metin hukuk kitapları, makaleler, bilgi notları, kanun yorumları, pratik çalışmalar, raporlar - rehberler ve bibliyografik bilgiler
• Sözleşme, Dilekçe, Hukuki Yazışma, Değişik İş Kararı, Gerekçeli Mahkeme Kararı ve Tensip Tutanağı örnekleri

Lexpera Kılavuz
Lexpera Video
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik
MathSciNet

American Mathematical Society (AMS) derneğinin matematik ve uygulama alanlarındaki bibliyografik veritabanıdır. İki milyonun üzerinde matematik yayını ile ilgili inceleme bulunmaktadır. Ayrıca veritabanının indeksi  434.000 üzerinde yazar,  1800’un üzerinde dergi ve 561.800 ‘in üzerinde orijinal makaleye ulaşabilecek linkleri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
Nature Academic Journals Koleksiyonu

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden yayınlardan oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Academic Journals Dergi Listesi
Kullanım Kılavuzu
Abonelik Bitiş Tarihi: 31.12.2019 (ULAKBİM-EKUAL)
Nature Journals All Dergi Koleksiyonu

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Nature Journals Dergi Listesi
Nature Kullanım Kılavuzu
Abonelik Bitiş Tarihi: 31.12.2019 (ULAKBİM-EKUAL)
Palgrave Macmillan Dergileri

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Palgrave Macmillan Dergi Listesi
Abonelik Bitiş Tarihi: 31.12.2019 (ULAKBİM-EKUAL)
ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Dissertations & Theses Global 1861'den günümüze tüm dünyadan 4 milyondan fazla teze erişim sağlamaktadır. 2 milyondan fazla tez PDF formatında indirilebilmektedir. 1997 yılından sonraki birçok tez veritabanında tam metin olarak erişilebilmektedir. ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmekte ve her yıl 130.000'den fazla yeni tez veritabanına eklenmektedir.


Eğitim Materyalleri
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
SAGE Premier Online
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi bir çok disiplinde tam metin (full-text) erişim imkanı sağlamaktadır.
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Kısmi Erişim – Back File
ScienceDirect

Kimya, Kimya Mühendisliği, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri ve Teknoloji, Hayat Bilimi, Madde Bilimi, Matematik, Fizik, Astronomi ve Sosyal Bilimler konularındaki Elsevier Yayınevine ait 2235 + tam metin dergiye erişimi sağlar, diğer yayınevlerine ait dergilerin index ve abstraktlarını da içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983
1900’lü yıllara kadar uzanan kaynak içeriği ile sosyal ve beşeri bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar. Veri tabanı, kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık bir milyon makale içermektedir.
İçerdiği bazı konular: Bağımlılık çalışmaları, antropoloji, iletişim, iktisat, etik, aile çalışmaları, cinsiyet çalışmaları, uluslararası ilişkiler, hukuk, görsel basın, azınlık çalışmaları, siyaset bilimi, psikoloji, kamu refahı, sosyal hizmet, şehir çalışmaları vb.
Detaylı Bilgi
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmaları izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve İnsani Bilimlerin yanı sıra Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Sosyal Bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerinde yayınevinin 20.500’un üzerinde dergisini kapsar. Scorpus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
SpringerLink

SpringerLink veritabanı Ekonomi, Hukuk, Matematik, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Yer Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Tıp, Fizik, Kimya ve Astronomi konularını içeren 1991 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlar.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Taylor & Francis Group

Taylor and Francis Online Journals; Taylor and Francis Yayınevi’nin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze tam metin erişim imkânı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Tabiat Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sanat ve İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme ve Eğitim konularını kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Vidobu

Vidobu, Türkçe bilen tüm coğrafyanın ihtiyacı olan eğitimleri, alanında uzman eğitmenler ile sağlayan online video eğitim platformudur. Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 10.000'den fazla eğitim videosu bulunmaktadır. Vidobu kütüphanesinde yer alan tüm eğitimler; bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan izlenebilmektedir. Tamamlanan eğitimlere ait katılım sertifikası pdf formatında indirebilir veya Linkedin profiline eklenebilir.


Not: Platforma giriş yapabilmek için kurumsal mail adreslerinin kullanılması gerekmektedir.
ticaret.edu.tr (akademisyen ve idari personel)
istanbulticaret.edu.tr (öğrenci)
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik
Wiley Online Library
Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.

Wiley Online Library araştırma alanları:

• Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik
• Tıp, Yaşam Bilimleri
• Matematik, Veterinerlik
• Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri
• Eczacılık, Fizik ve Astromi
• Psikoloji, Eğitim Bilimleri
• Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi
• Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar
• Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik
• Hücre ve Moleküler Biyoloji
• Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik
• Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)

baslık
Mango Languages
Mango Languages; öğrencilerin ders desteği, ödevleri ve ekstra kredileri için geliştirilmiş bir araçtır.

• 60’dan fazla yabancı dil
• 17 ESL/ELL kurs desteği
• Ana dilde doğal konuşmacı diyaloğu
• Kültürel aktiviteler ve eleştirel düşünme alıştırmaları
Tanıtım Broşürü
Deneme Erişimi

baslık
World Bank – Global Development Finance (GDF)
GDF Online (The Global Development Finance) 147 ülkeye ait, 1970-2009 yılları arasını kapsayan istatistiki verileri içerir.
Ücretsizdir
ASOS-Akademia Sosyal Bilimler İndeksi

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Sosyal Bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli “ dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

Ücretsizdir
World Bank-World Development Indicators (WDI)
WDI Online ( The World Development Indicators) küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir.
Ücretsizdir
Dart Europe E-theses
28 Avrupa Birliği Ülkesinin 601 Üniversitesine ait 719,430 adet Açık Erişim tezin bulunduğu bir veritabanıdır.
Ücretsizdir
Ulusal Veritabanları

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.Veritabanlarında bibliyografik bilgilerin yanı sıra, katılım izni sözleşmesi imzalayan dergilerin tam metinlerine de erişim mümkün olmaktadır.

Ücretsizdir