baslık
Beckonline
500 adet tam metin kitap, 65 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi, Mahkeme kararları, Yasalar, Hukuk Yorumları
 Abonelik Eğitim Materyalleri
EBSCOHost Veritabanları Kampüs Dışı Erişim
 Değişik konularda 10 veri tabanı içermektedir. Bu veritabanları ve konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir;
  • Academic Search Complete (Tüm disiplinler için )
  • Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (İktisadi ve İdari Bilimler)
  • Business Source Complete(İktisadi ve İdari Bilimler)
  • DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)
  • ERIC (Eğitim Bilimleri)
  • GreenFILE (Çevre)
  • Library, Information Science & Technology Abstracts
  • MEDLINE (Tıp)
  • ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM National Databases
  • Teacher Reference Center
  • Education Index Retrospective: 1929-1983
 Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
Emerald eJournals Premier Kampüs Dışı Erişim
Emerald  eJournals Premier veri tabanı, Emerald dergi koleksiyonda bulunan 306 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Kapsamında ekonomi, finans, yönetim, eğitim ve lojistik gibi konuların yanı sıra turizm, mühendislik ve çevre konularındaki dergiler de bulunmaktadır.
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
Euromonitor Passport Kampüs Dışı Erişim

Euromonitor ülkeler, müşteriler ve endüstri kuruluşları için ekonomi haberleri sağlayan, istatistikler, pazar raporları şirket profilleri ve bilgi kaynakları sunan online bir kaynaktır

  • Piyasa hacimleri ile şirket e-marka hisselerinin yanı sıra makro ve mikro ekonomi ayrıntıları da dâhil olmak üzere 10 milyonun üzerinde kıyaslanabilir istatistiki veriler
  • Global ve ulusal düzeyde 18.000 sektör, şirket, ülke ve tüketici raporu
  • 80 ülkede, global GSMH’nin %98’inden fazlasını kapsayan sektör araştırılması
  • 207 ülkede, Ülke ve Tüketici araştırması
  • 25 farklı türde tüketici pazarı
  • Gelişmekte olan sektör, ülke ve tüketici trendlerine yönelik günlük haber analizleri
  • Daha fazla araştırma bilgisi sağlayan binlerce kaynak 
 Abonelik Eğitim Materyalleri
Hukuk Türk “Hukuk Bilgi Bankası” Kampüs Dışı Erişim
Hukuk Türk veritabanı Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararlarına, T.C. Mevzuatına, Türk Hukuk Bibliyografyasına, T.C. Resmi Gazete ve T.C. Kanun Tasarılarına erişim sağlamaktadır.
 Abonelik Eğitim Materyalleri
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı Kampüs Dışı Erişim
  • 1.5 milyon tam metin makale
  • 131 IEEE Dergisi
  • 20 IET Dergisi
  • Her yıl düzenlenen 600’ den fazla IEEE konferans bildirileri
  • 20’den fazla IET konferansına ait bildiriler
  • 1,600’den fazla IEEE standardı
  • Bütün makaleler için Inspec kayıtları
 Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
ISI Web of Knowledge Web of Science Kampüs Dışı Erişim

Web of Science temelde ISI Web of Knowledge Platformu üzerinden bilimsel atıf (citation) indekslerine erişim hizmeti sunan uluslararası bir bilimsel atıf veritabanıdır.

 • ISI (Institute for Scientific Information) ; fen bilimleri, sosyal bilimler ile beşeri bilimlerin bütün alanlarında en iyi yayınları seçerek dizinleme çalışmalarını yürütür
 • Web of Science’da her yayın kendi disiplininde en etkili olanlarından tek tek seçilir
 • Bu seçim süreci bilimsel değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilir
 • Web of Science birbirinden bağımsız olarak ya da birlikte tarama yapılabilen 4 farklı veritabanını da 9.200’den fazla bilimsel dergiyi kapsamaktadır
 • Science Citation IndexExpanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
 Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
JSTOR Kampüs Dışı Erişim
JSTOR veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 769 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Arkeoloji, Ekoloji, Amerika, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika Çalışmaları, İşletme, Ekonomi, Finans, Muhasebe, Yönetim, Pazarlama, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Siyaset, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Doğu ve Batı Dinleri, Müzik, Hukuk, Sosyoloji, Coğrafya, İstatistik ve Matematik gibi konuları kapsamaktadır.
 Abonelik Eğitim Materyalleri
Kazancı İçtihat & Mevzuat Bilgi Bankası Kampüs Dışı Erişim
İçtihat Bilgi Bankası Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi, gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.
Mevzuat Bilgi Bankası Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.
(Abonelik)
MathSciNet Kampüs Dışı Erişim
American Mathematical Society (AMS) derneğinin matematik ve uygulama alanlarındaki bibliyografik veritabanıdır. İki milyonun üzerinde matematik yayını ile ilgili inceleme bulunmaktadır. Ayrıca veritabanının indeksi  434.000 üzerinde yazar,  1800’un üzerinde dergi ve 561.800 ‘in üzerinde orijinal makaleye ulaşabilecek linkleri içermektedir.
 Abonelik Eğitim Materyalleri
Oxford Economics Kampüs Dışı Erişim
Country Economic Forecasts Concise reports providing analysis and long-term forecasts for 190 countries
Global Economic Model A rigorous, easy-to-use tool for forecasting and scenario analysis 
Global Industry Model An integrated model covering 100 sectors across 67 key countries 
(Abonelik)
SAGE Premier Online Kampüs Dışı Erişim
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi bir çok disiplinde tam metin (full-text) erişim imkanı sağlamaktadır.
Kısmi Erişim – Back File Eğitim Materyalleri
ScienceDirect Kampüs Dışı Erişim
Kimya, Kimya Mühendisliği, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri ve Teknoloji, Hayat Bilimi, Madde Bilimi, Matematik, Fizik, Astronomi ve Sosyal Bilimler konularındaki Elsevier Yayınevine ait 2235 + tam metin dergiye erişimi sağlar, diğer yayınevlerine ait dergilerin index ve abstraktlarını da içerir.
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
Scopus Kampüs Dışı Erişim
Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmaları izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan;  hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve İnsani Bilimlerin yanı sıra Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Sosyal Bilimler alanında bütün dünyadan  5.000’in üzerinde yayınevinin 20.500’un üzerinde dergisini kapsar. Scorpus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir.
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
SpringerLink Kampüs Dışı Erişim
SpringerLink veritabanı Ekonomi, Hukuk, Matematik, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Yer Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Tıp, Fizik, Kimya ve Astronomi konularını içeren 1991 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlar.
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) Eğitim Materyalleri
Taylor & Francis Group Kampüs Dışı Erişim
Taylor and Francis Online Journals; Taylor and Francis Yayınevi’nin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze ta metin erişim imkânı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Tabiat Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sanat ve İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme ve Eğitim konularını kapsamaktadır.
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)

baslık

 


baslık
World Bank – Global Development Finance (GDF)
GDF Online (The Global Development Finance) 147 ülkeye ait, 1970-2009 yılları arasını kapsayan istatistiki verileri içerir.
Ücretsizdir
ASOS-Akademia Sosyal Bilimler İndeksi
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Sosyal Bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli “ dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır.
Ücretsizdir
World Bank-World Development Indicators (WDI)
WDI Online ( The World Development Indicators) küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir.
Ücretsizdir
Dart Europe E-theses
28 Avrupa Birliği Ülkesinin 590 Üniversitesine ait 669410 adet Açık Erişim tezin bulunduğu bir veritabanıdır.
Ücretsizdir
Ulusal Veritabanları
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.Veritabanlarında bibliyografik bilgilerin yanı sıra, katılım izni sözleşmesi imzalayan dergilerin tam metinlerine de erişim mümkün olmaktadır.
Ücretsizdir