baslık
EBSCOHost Veritabanları
 Değişik konularda 10 veri tabanı içermektedir. Bu veritabanları ve konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir;

-Academic Search Complete (Tüm disiplinler için )
-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (İktisadi ve İdari Bilimler)
-Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983
-Business Source Complete(İktisadi ve İdari Bilimler)
-DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)
-Education Index Retrospective: 1929-1983
-ERIC (Eğitim Bilimleri)
-GreenFILE (Çevre)
-Library, Information Science & Technology Abstracts
-MasterFILE Complete
-MEDLINE (Tıp)
-Newspaper Source Plus
-Teacher Reference Center
-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM National Databases
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Emerald eJournals Premier

Emerald eJournals Premier veri tabanı, Emerald dergi koleksiyonda bulunan 306 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Kapsamında ekonomi, finans, yönetim, eğitim ve lojistik gibi konuların yanı sıra turizm, mühendislik ve çevre konularındaki dergiler de bulunmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Euromonitor Passport

Euromonitor ülkeler, müşteriler ve endüstri kuruluşları için ekonomi haberleri sağlayan, istatistikler, pazar raporları şirket profilleri ve bilgi kaynakları sunan online bir kaynaktır

-Piyasa hacimleri ile şirket e-marka hisselerinin yanı sıra makro ve mikro ekonomi ayrıntıları da dâhil olmak üzere 10 milyonun üzerinde kıyaslanabilir istatistiki veriler
-Global ve ulusal düzeyde 18.000 sektör, şirket, ülke ve tüketici raporu
-80 ülkede, global GSMH’nin %98’inden fazlasını kapsayan sektör araştırılması
-207 ülkede, ülke ve tüketici araştırması
-25 farklı türde tüketici pazarı
-Gelişmekte olan sektör, ülke ve tüketici trendlerine yönelik günlük haber analizleri
-Daha fazla araştırma bilgisi sağlayan binlerce kaynak

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
Hukuk Türk “Hukuk Bilgi Bankası”

Hukuk Türk veritabanı Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararlarına, T.C. Mevzuatına, Türk Hukuk Bibliyografyasına, T.C. Resmi Gazete ve T.C. Kanun Tasarılarına erişim sağlamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı
-1.5 milyon tam metin makale
-131 IEEE Dergisi
-20 IET Dergisi
-Her yıl düzenlenen 600’ den fazla IEEE konferans bildirileri
-20’den fazla IET konferansına ait bildiriler
-1,600’den fazla IEEE standardı
-Bütün makaleler için Inspec kayıtları
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
ISI Web of Knowledge Web of Science
Web of Science temelde ISI Web of Knowledge Platformu üzerinden bilimsel atıf (citation) indekslerine erişim hizmeti sunan uluslararası bir bilimsel atıf veritabanıdır

-ISI (Institute for Scientific Information) ; fen bilimleri, sosyal bilimler ile beşeri bilimlerin bütün alanlarında en iyi yayınları seçerek dizinleme çalışmalarını yürütür.
-Web of Science’da her yayın kendi disiplininde en etkili olanlarından tek tek seçilir.
-Bu seçim süreci bilimsel değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
-Web of Science birbirinden bağımsız olarak ya da birlikte tarama yapılabilen 4 farklı veritabanını da 9.200’den fazla bilimsel dergiyi kapsamaktadır
-Science Citation IndexExpanded (SCI-EXPANDED)
-Social Sciences Citation Index (SSCI)
-Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S)
-Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
JSTOR

JSTOR veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 769 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Arkeoloji, Ekoloji, Amerika, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika Çalışmaları, İşletme, Ekonomi, Finans, Muhasebe, Yönetim, Pazarlama, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Siyaset, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Doğu ve Batı Dinleri, Müzik, Hukuk, Sosyoloji, Coğrafya, İstatistik ve Matematik gibi konuları kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi, gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Kampüs Dışı Erişim
(Abonelik)
Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.

Kampüs Dışı Erişim
(Abonelik)
MathSciNet

American Mathematical Society (AMS) derneğinin matematik ve uygulama alanlarındaki bibliyografik veritabanıdır. İki milyonun üzerinde matematik yayını ile ilgili inceleme bulunmaktadır. Ayrıca veritabanının indeksi  434.000 üzerinde yazar,  1800’un üzerinde dergi ve 561.800 ‘in üzerinde orijinal makaleye ulaşabilecek linkleri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
SAGE Premier Online
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi bir çok disiplinde tam metin (full-text) erişim imkanı sağlamaktadır.
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Kısmi Erişim – Back File
ScienceDirect

Kimya, Kimya Mühendisliği, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri ve Teknoloji, Hayat Bilimi, Madde Bilimi, Matematik, Fizik, Astronomi ve Sosyal Bilimler konularındaki Elsevier Yayınevine ait 2235 + tam metin dergiye erişimi sağlar, diğer yayınevlerine ait dergilerin index ve abstraktlarını da içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmaları izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve İnsani Bilimlerin yanı sıra Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Sosyal Bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerinde yayınevinin 20.500’un üzerinde dergisini kapsar. Scorpus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
SpringerLink

SpringerLink veritabanı Ekonomi, Hukuk, Matematik, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Yer Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Tıp, Fizik, Kimya ve Astronomi konularını içeren 1991 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlar.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Taylor & Francis Group

Taylor and Francis Online Journals; Taylor and Francis Yayınevi’nin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze tam metin erişim imkânı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Tabiat Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sanat ve İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme ve Eğitim konularını kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)

baslık
The Times Dijital Arşiv

The Times, 200 yılı aşkın tam metin tıpkı basımlardan oluşan 19., 20. ve 21. yüzyılın en saygın çevrimiçi kaynaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyada orjinal olarak yayımlanan kaynaklar çerçevesinde en kapsamlı ve en çok atıf alan gazete arşivlerindendir.The Times Dijital Arşiv (1785-2011) koleksiyonu 30 Kasım 2017 tarihine kadar deneme erişiminiz açılmıştır.
- 1.6 Milyon Sayfa
- 70,000 Sayı
- 11.8 Milyon Haber

Kullanıcı Kılavuzu
Deneme Erişimi (30 Kasım 2017'ye Kadar)
Gale Reference Complete

Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmis koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz bir koleksiyondur.

Kullanıcı Kılavuzu
Deneme Erişimi (30 Kasım 2017'ye Kadar)
Statista

Statista veritabanı farklı endüstri, pazar ve ülkeler hakkında istatistik, rapor ve bilgilere erişim sağlamaktadır.

- 18.000 farklı kaynaktan oluşan ve 60.000 farklı konu icin 1.000.000 dan fazla istatistik veri
- 10.000 araştırma, çalışma ve raporlamalar. Statista-Dossier ve endüstri raporları
- Kolay arama fonksyonu ile hızlı ve rahat erişim
- Uluslararası aramalar icin global veritabani (Fokus: ABD, Çin ve Avrupa)
- PPT, XLS, PDF ve PNG formatlarda download fonksyonu
- Digital Market Outlook bölümüne erisim
- 40 ülkenin 450 sektörleri icin öngörüler

Video Kılavuz
Deneme Erişimi (26 Kasım 2017'ye Kadar)
Rosetta Stone

Rosetta Stone Dynamic Immersion yöntemi ile 22,000’den fazla okula, 12,000’in üzerinde kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalmaktadır.

İçerdiği 30 Dil: Afganca, Almanca, Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça, Filipin Dili, Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan), İngilizce (İngiliz), İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca, Türkçe, Vietnam Dili ve Yunanca’dır.

Sisteme giriş yapmak için kurumsal e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir.
Rosetta Stone Mobil Uygulama Erişim Kılavuzu: https://youtu.be/Vya2d-zCBdE
Rosetta Stone’u mobil cihazlara nasıl indirebileceğinizi gösteren sunum dosyası
Rosetta Stone ile ilgili detaylı içerik bilgisi için: https://goo.gl/grwm1q
Deneme Erişimi (31 Aralık 2017'ye Kadar)

baslık
World Bank – Global Development Finance (GDF)
GDF Online (The Global Development Finance) 147 ülkeye ait, 1970-2009 yılları arasını kapsayan istatistiki verileri içerir.
Ücretsizdir
ASOS-Akademia Sosyal Bilimler İndeksi

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Sosyal Bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli “ dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

Ücretsizdir
World Bank-World Development Indicators (WDI)
WDI Online ( The World Development Indicators) küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir.
Ücretsizdir
Dart Europe E-theses
28 Avrupa Birliği Ülkesinin 601 Üniversitesine ait 719,430 adet Açık Erişim tezin bulunduğu bir veritabanıdır.
Ücretsizdir
Ulusal Veritabanları

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.Veritabanlarında bibliyografik bilgilerin yanı sıra, katılım izni sözleşmesi imzalayan dergilerin tam metinlerine de erişim mümkün olmaktadır.

Ücretsizdir