IThenticate  
IThenticate, akademisyenlerin, hakemlerin ve editörlerin, makale ya da draftları taramalarını sağlar. Sistem dokümanları 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veritabanıyla karşılaştırmaktadır ve bu dokümanları veritabanına kaydetmemektedir.
iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu
(Abonelik, Kullanıcı Adı ve Parola)​

 

Turnitin
Turnitin, intihal tespit hizmeti veren bir veritabanıdır. Öğretim üyeleri, öğrencilerin tez ve proje ödevlerini Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin’e aktarılmış olan milyonlarca ödevden, internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan karşılaştırma yaparak benzerlik raporu alabilirler.
Kullanıcı Kılavuzu
(Abonelik, Kullanıcı Adı ve Parola)​