IThenticate

IThenticate programını, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makale veya draftlarının analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır. Sistem dokümanları 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veritabanıyla karşılaştırmaktadır ve bu dokümanları veritabanına kaydetmemektedir.

iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Ulakbim iThenticate Yasal Uyarı
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) (Kullanıcı Adı ve Parola)
Turnitin

Turnitin, intihal tespit hizmeti veren bir veritabanıdır. Öğretim üyeleri, öğrencilerin tez ve proje ödevlerini Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin'e aktarılmış olan milyonlarca ödevden, internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan karşılaştırma yaparak benzerlik raporu alabilirler. Turnitin programı sadece tez ve proje ödevleri içindir.

Turnitin Öğretmen Kılavuzu
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL) (Kullanıcı Adı ve Parola)