Kurum ya da kullanıcıya ait hesapların bloke edilmemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir :

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında imzalanan lisans anlaşması gereğince;  iThenticate sisteminin, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.
Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.
Kullanıcı kendi kurumunun ya da başka bir kurum tarafından yayınlanan bir derginin editörü ise, ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından makale gönderilmişse, o derginin editörü bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edemez.
Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, eğer bir üniversitenin yetkili kullanıcısı ise (dergi editörüyle aynı üniversitede bile olabilir), söz konusu dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.