Genel Bilgiler

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 2001 yılında Eminönü yerleşkesinde hizmete açılmıştır. İlk yıllarda Eminönü (2001), Üsküdar (2003) ve daha sonra Küçükyalı (2008) yerleşkelerinde hizmet veren İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Ocak 2013 itibariyle Sütlüce ve Küçükyalı kütüphaneleri olmak üzere iki kütüphanede hizmet vermektedir.

2012-2013 öğretim yılında hizmete giren Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesi, 3.123 m2 kullanım alanına, 124.000 kitap kapasitesine, 509 kişilik oturma kapasitesine, lounge, gece okuma salonu, 19 adet grup çalışma odası ve 40 kişilik çok amaçlı salona sahiptir. Küçükyalı Yerleşkesi Kütüphanesi ise, 740 m2 kullanım alanı, 20.000 kitap kapasitesi ve 148 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 96.976 basılı kitap, 354.858 elektronik kitap, 1003 süreli yayın, 52.628 süreli yayın sayısı, 4726 kitap dışı materyal (DVD Film, CD-ROM, Video-Kaset, Audio-Kaset, Disket) ile öğrenci, öğretim üyeleri ve dışarıdan gelen akademisyenlerin kullanımına açık olan bir bilgi merkezidir. Kütüphanede bulunan yayınlar ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde olup, kapsamları üniversitenin eğitim, politika ve bilimsel araştırmalarını destekleyici niteliktedir. Bu hizmetler dışında birçok uluslararası veri tabanına abone olunarak öğrencilerin dünyanın her yerindeki bilgiye doğrudan ulaşmaları sağlanmaktadır. Üniversitede verilen eğitim-öğretimi bilgi yönünden destekleyecek çağdaş teknolojiyle donatılmış ve hızla gelişen bu teknolojiye uyum sağlayarak önde gelen kütüphaneler arasında yer almak için gerekli altyapıyı oluşturmuştur.

Kütüphane, açık raf sistemiyle çalışmakta ve kaynakların sınıflandırılmasında LC (Library Of Congress) Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır. Kütüphane, okuyucularına danışma, yayın tarama, mevcut veri tabanlarını kullanma, ödünç verme, kitap ve makale fotokopisi sağlama gibi her türlü kütüphane hizmetini vermektedir.

Kütüphanelerimizde okuyucuların tarama yapabilmesi için ayrılmış bilgisayarlar bulunmaktadır. Ayrıca wireles erişimi ile tüm okuyucular kendi bilgisayarları aracılığı ile de kütüphane kaynaklarına erişebilmektedirler.

Kütüphanede bulunan bilgi kaynakları “Yordam Kütüphane Otomasyon Programı” aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup, ödünç verme, ödünç süresi uzatma, ayırtma, sağlama, sipariş verme, etiket basımı gibi teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri program aracılığı ile yürütülmektedir. Böylelikle kullanıcıların ödünç kitap alımı dışındaki tüm işlemlerini kütüphane üzerinden yapmaları sağlanmıştır. Kullanıcı, açık raf sistemini kullanarak konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir veya görevli referans kütüphanecisinden gerekli yardımı alabilir. Kullanıcıya kitap ödünç verme ve iade işlemleri öğrenci, akademisyen ve personelin üniversite kimlikleri ile gerçekleştirilmektedir.

Kütüphane kaynaklarına erişimi daha kolaylaştırmak, kullanımı daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla kütüphanede bulunan tüm kitap ve dergilerin içindekiler sayfaları ve kitap kapak resimleri taranarak kütüphane programına aktarılmıştır. Yeni gelen yayınlar kataloglanırken kapak ve içindekiler sayfaları taranarak programa aktarılmaktadır.