Veritabanları


baslık
EBSCOHost Veritabanları
Değişik konularda 26 veritabanı içermektedir. Bu veritabanları içerisinde e-kitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri, raporlar ve 20.100 adet dergi bulunmaktadır. Veritabanı konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Tam Metin Veritabanları
1. Academic Search Ultimate
2. Business Source Ultimate
3. Central & Eastern European Academic Source
4. ERIC
5. MasterFILE Complete
6. MasterFILE Reference eBook Collection
7. Newspaper Source Plus
8. OpenDissertations
9. Regional Business News
10. The Belt and Road Initiative Reference Source
11. TR Dizin

Bibliyografik Veritabanları
12. Applied Science & Business Periodicals Retrospective
13. Applied Science & Technology Index Retrospective
14. Art Index Retrospective
15. Business Periodicals Index Retrospective
16. Education Index Retrospective
17. European Views of the Americas: 1493 to 1750
18. GreenFILE
19. Humanities & Social Sciences Index Retrospective
20. Library, Information Science & Technology Abstracts
21. MEDLINE
22. Newswires
23. Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983
24. Teacher Reference Center
25. Web News

Kanıta Dayalı, Klinik Araç
26. DynaMed

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Eikon & Datastream

FX, para, hisse, tahvil, metal, enerji ve tarım piyasaları ile ilgili eşzamanlı ve geçmişe dönük fiyat bilgisi, haber, rapor, analiz ve tahminleri içeren Eikon ve kapsamlı makroekonomik bilgiler ve anlık piyasa verilerine ulaşılabilecek Datastream veritabanıdır.

Bu veritabanı kapsamında erişilebilecek belli başlı datalar aşağıdaki gibidir:

- Anlık ve geçmişe dönük olarak forex, bono, CDS, commodity ve enerji piyasalarına erişim
- Türkiye ile ilgili ekonomik, gündem, politik, sektörel ve şirket haberleri ile önemli dünya haberleri
- Makroekonomik veritabanına erişim (geçmişe dönük olarak kapsamlı içerik)
- Makroekonomik tahminlerle ilgili uluslararası verilere erişim
- Şirketlerle ilgili bilanço, rasyo, nakit akışı gibi verilere erişim
- Şirketleri ve ülkeleri ekonomik bazda kıyaslamaya elverişli modellere erişim
- Anlık olarak Reuters haberlerine erişim
- Reuters’in gerceklestirdigi makroekonomik anketlere erişim
- Tüm verilerin excel’e aktarılabilmesi.

Giriş Klavuzu
Erişim: Şifreli erişim.
Şifre için kutuphane@ticaret.edu.tr ile iletişime geçiniz.
Abonelik
Emerald eJournals Premier

Emerald eJournals Premier veri tabanı, Emerald dergi koleksiyonda bulunan 306 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Kapsamında ekonomi, finans, yönetim, eğitim ve lojistik gibi konuların yanı sıra turizm, mühendislik ve çevre konularındaki dergiler de bulunmaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Emerald Emerging Markets Case Studies (2019)

Emerald Emerging Markets Case Studies – EEMCS (Vaka çalışmaları), işletme ve yönetim bilimlerinde öğrencilerin olayları öngörebilme becerisini, analiz yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi açısından tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Gerçek olaylara dayanan çalışmalar sırasında öğrenciler aktif rol alarak olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler. Vakaların tamamı hakem görüşünden geçmiş ve sınıf ortamında test edilmiştir.

Kampüs Dışı Erişim
LMS Sistemi E-kitap Ekleme Rehberi
Satın Alma
Euromonitor Passport

Uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklere, tam metin pazar raporlarına ve sektör ile ülke uzmanları tarafından sunulan gerçek zamanlı haber analizlerine entegre erişim sağlayan global sistemidir. Passport genel pazar durumuna ve işinizi etkileyen gelecek eğilimlere dair bir anlayış ve rakiplere ilişkin bilgiler sunarak hedeflerinizde ve planlama yapmanızda size destek olur. Araştırmamız pazar performansını, pazar boyutlarını ve şirket ile marka paylarını analiz ederek size ticaret ortamı üzerine eksiksiz bir tablo sunar. Dünyanın en büyük ekonomilerinin endüstriyel yapılarını, işletmeler arası ilişkileri, arz ve talep alanındaki gelişmelerin arkasında yatan ekonomik etkenleri ve güçleri inceler. Passport uzun vadeli stratejiler, pazarlama ve ürün yönetimi, satış ve iş geliştirme, pazara giriş ve ihracat planlaması, rekabet ve kanal stratejisi, tedarik zincirinin idaresi ve müşteriler ile tüketicilerin profilini çıkarma konularında işletmenizdeki birçok kişi tarafından kullanılacak olan online bir araçtır.

• 210 ülkenin ticaret ortamı üzerinde eksiksiz bir tablo
• Tüketiciler ve endüstriyel pazarlar üzerine detaylı analizler
• Tamamıyla ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan 1997-2020 yılları arasına ait veriler
• Pazar performansı, pazar boyutu, şirket ile marka payları, lider şirketlerin profilleri, dağıtım, fiyatlandırma analizleri, geleceğe dönük değerlendirmeler
• Önemli ekonomilerin endüstriyel yapıları, işletmeler arası tedarik ve değer zinciri, üretim ve ticaret modelleri, model oluşturma ve tahmin yürütme araçları
• Ülkelerin, şehirlerin ve tüketici türlerinin hayat tarzları, nüfusu ve sosyoekonomik eğilimleri
• Küresel, bölgesel ve yerel iş ortamlarını etkileyen faktörler üzerine vakitli yorumlar
• Tüketici fikirlerini, tutumlarını ve davranışlarını keşfeden anketler

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Euromonitor Passport User Guide
Abonelik
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı
-1.5 milyon tam metin makale
-131 IEEE Dergisi
-20 IET Dergisi
-Her yıl düzenlenen 600’ den fazla IEEE konferans bildirileri
-20’den fazla IET konferansına ait bildiriler
-1,600’den fazla IEEE standardı
-Bütün makaleler için Inspec kayıtları
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
ISI Web of Knowledge Web of Science
Web of Science temelde ISI Web of Knowledge Platformu üzerinden bilimsel atıf (citation) indekslerine erişim hizmeti sunan uluslararası bir bilimsel atıf veritabanıdır

-ISI (Institute for Scientific Information) ; fen bilimleri, sosyal bilimler ile beşeri bilimlerin bütün alanlarında en iyi yayınları seçerek dizinleme çalışmalarını yürütür.
-Web of Science’da her yayın kendi disiplininde en etkili olanlarından tek tek seçilir.
-Bu seçim süreci bilimsel değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
-Web of Science 21.200’den fazla bilimsel dergiyi kapsamaktadır.
-Science Citation IndexExpanded (SCI-EXPANDED)
-Social Sciences Citation Index (SSCI)
-Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
-Emerging Sources Citation Index (ESCI)
-Book Citation Index (BKCI)
-Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
JSTOR Archive Journal Content

JSTOR Archive Journal Content veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış 3904 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Arkeoloji, Ekoloji, Amerika, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika Çalışmaları, İşletme, Ekonomi, Finans, Muhasebe, Yönetim, Pazarlama, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Siyaset, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Doğu ve Batı Dinleri, Müzik, Hukuk, Sosyoloji, Coğrafya, İstatistik ve Matematik gibi konuları kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi, gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.


Kazancı veritabanı lisans anlaşması gereği kampüs dışı erişime kapatılmıştır

(Abonelik)
Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir.


Kazancı veritabanı lisans anlaşması gereği kampüs dışı erişime kapatılmıştır


(Abonelik)
Legal Bank Veritabanı

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

• 22.000’den fazla makaleye,
• 650’den fazla dergiye,
• 400’den fazla kitaba,
• “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
• 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, erişim imkanı mevcuttur.


Kitap ve Dergilere erişim linki: www.legal.com.tr
Kitap ve Dergilere Kampüs Dışı Erişim: Kampüs Dışı Erişim
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim linki: www.legalbank.net
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına Kampüs Dışı Erişim: Kampüs Dışı Erişim
Abonelik
MathSciNet

American Mathematical Society (AMS) derneğinin matematik ve uygulama alanlarındaki bibliyografik veritabanıdır. İki milyonun üzerinde matematik yayını ile ilgili inceleme bulunmaktadır. Ayrıca veritabanının indeksi  434.000 üzerinde yazar,  1800’un üzerinde dergi ve 561.800 ‘in üzerinde orijinal makaleye ulaşabilecek linkleri içermektedir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik
ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Dissertations & Theses Global 1861'den günümüze tüm dünyadan 4 milyondan fazla teze erişim sağlamaktadır. 2 milyondan fazla tez PDF formatında indirilebilmektedir. 1997 yılından sonraki birçok tez veritabanında tam metin olarak erişilebilmektedir. ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmekte ve her yıl 130.000'den fazla yeni tez veritabanına eklenmektedir.


Eğitim Materyalleri
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
SAGE Premier Online
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi bir çok disiplinde tam metin (full-text) erişim imkanı sağlamaktadır.
Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Kısmi Erişim – Back File
ScienceDirect

Kimya, Kimya Mühendisliği, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri ve Teknoloji, Hayat Bilimi, Madde Bilimi, Matematik, Fizik, Astronomi ve Sosyal Bilimler konularındaki Elsevier Yayınevine ait 2235 + tam metin dergiye erişimi sağlar, diğer yayınevlerine ait dergilerin index ve abstraktlarını da içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983
1900’lü yıllara kadar uzanan kaynak içeriği ile sosyal ve beşeri bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar. Veri tabanı, kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık bir milyon makale içermektedir.
İçerdiği bazı konular: Bağımlılık çalışmaları, antropoloji, iletişim, iktisat, etik, aile çalışmaları, cinsiyet çalışmaları, uluslararası ilişkiler, hukuk, görsel basın, azınlık çalışmaları, siyaset bilimi, psikoloji, kamu refahı, sosyal hizmet, şehir çalışmaları vb.
Detaylı Bilgi
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmaları izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve İnsani Bilimlerin yanı sıra Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Sosyal Bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerinde yayınevinin 20.500’un üzerinde dergisini kapsar. Scorpus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir.

Kampüs Dışı Erişim
Hızlı Başvuru Kılavuzu
Kullanıcı Kılavuzu
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
SpringerLink

SpringerLink veritabanı Ekonomi, Hukuk, Matematik, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Yer Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Tıp, Fizik, Kimya ve Astronomi konularını içeren 1991 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlar.

Kampüs Dışı Erişim
Eğitim Materyalleri
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Taylor & Francis Group

Taylor and Francis Online Journals; Taylor and Francis Yayınevi’nin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze tam metin erişim imkânı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Tabiat Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sanat ve İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme ve Eğitim konularını kapsamaktadır.

Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)
Vidobu

Vidobu, Türkçe bilen tüm coğrafyanın ihtiyacı olan eğitimleri, alanında uzman eğitmenler ile sağlayan online video eğitim platformudur. Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 10.000'den fazla eğitim videosu bulunmaktadır. Vidobu kütüphanesinde yer alan tüm eğitimler; bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan izlenebilmektedir. Tamamlanan eğitimlere ait katılım sertifikası pdf formatında indirebilir veya Linkedin profiline eklenebilir.


Not: Platforma giriş yapabilmek için kurumsal mail adreslerinin kullanılması gerekmektedir.
ticaret.edu.tr (akademisyen ve idari personel)
istanbulticaret.edu.tr (öğrenci)
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik
Wiley Online Library
Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.

Wiley Online Library araştırma alanları:

• Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik
• Tıp, Yaşam Bilimleri
• Matematik, Veterinerlik
• Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri
• Eczacılık, Fizik ve Astromi
• Psikoloji, Eğitim Bilimleri
• Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi
• Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar
• Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik
• Hücre ve Moleküler Biyoloji
• Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik
• Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji
Kampüs Dışı Erişim
Abonelik (ULAKBİM-EKUAL)

baslık
Beck Online

Beck Online; Alman hukuk uygulamaları, ictihatler, kılavuzlar, C.H Beck Verlag tarafından yayınlanan kitaplar, dergiler, ansiklopediler ve daha pek çok yayından oluşan Almanca bir kaynaktır.

İçerik:
• 500 adet tam metin kitap
• 118 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi
• 1.000.000'dan fazla mahkeme kararı
• Yasalar
• Hukuk Yorumları
• Tüm federal tüzük
• Eyalet tüzükleri

Sadece Kampüs İçinden Erişim
Deneme Erişimi (30 Nisan 2023 tarihine kadar)

baslık
World Bank – Global Development Finance (GDF)
GDF Online (The Global Development Finance) 147 ülkeye ait, 1970-2009 yılları arasını kapsayan istatistiki verileri içerir.
Ücretsizdir
ASOS-Akademia Sosyal Bilimler İndeksi

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Sosyal Bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli “ dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

Ücretsizdir
World Bank-World Development Indicators (WDI)
WDI Online ( The World Development Indicators) küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir.
Ücretsizdir
Dart Europe E-theses
28 Avrupa Birliği Ülkesinin 601 Üniversitesine ait 719,430 adet Açık Erişim tezin bulunduğu bir veritabanıdır.
Ücretsizdir
TR Dizin

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

Ücretsizdir