Tarihi Araştırmalar Vakfı Koleksiyonu

Ertuğrul Zekai Ökte – Tarihi Araştırmalar Vakfı Koleksiyonu

“Tarihi Araştırmalar Ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma Ve Geliştirme Vakfı”  3. Şubat 1985 tarihinde kurulmuştur. Kurucusu, Ertuğrul Zekai Ökte’dir.

1967 yılında yayınlanmaya başlayan “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”nin, sahip olduğu kaynakların belirli bir amaca tahsisi düşüncesinden vakfın kurulması fikri ortaya çıkmıştır. 1985 yılında Vakıf kurularak çalışmalarına başlamıştır.

Vakıf; Yurt içinde ve yurt dışında, tarih, Türklük ve Türkiye’nin sorunlarını bilimsel yoldan araştıracak, inceleyecek, elde edilen sonuçları Vakıf adına yayacak, yayınlayacak Araştırma Merkezleri kurmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan kütüphane yıllar içinde büyümüş, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze Türkiye’yi ilgilendiren meselelerle ilgili yayınların kütüphaneye eklenmesine özen gösterilmiştir.

2019 yılında Ticaret Üniversitesi Kütüphanesine bağış yapılan Vakıf kütüphanesi koleksiyonu ayrıştırılarak, öncelikle Kril alfabeli, Osmanlıca ve Türkçe dışındaki dillerde yayınlanmış kaynakların kataloglanması bir proje dahilinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 6900 adet yayın kataloglanarak erişime açılmıştır.

Kataloglanan kaynaklar ağırlıklı olarak; Fransızca, İngilizce, Rusça, Sırpça, Bulgarca, Osmanlıca, Makedonca, Latince, İtalyanca, Almanca, Hırvatça ve Boşnakça’dır.

35 dergi ve bu dergilere ait 610 sayı bulunan süreli yayınlar koleksiyonu ise Bulgarca, Fransızca, Kazakça, Makedonca, Rusça, Sırpça, Türkmence ve Türkçe dillerinden oluşmaktadır.

Süreli yayın koleksiyonunda  281 sayı  ile Belgelerle Türk tarihi dergisi : dün/bugün/yarın ve 98 sayı ile L’illustration : journal universel öne çıkmaktadır.

Belgelerle Türk Tarihi dergisi, 1967 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, belgelere dayanarak yayınlandığı için Türk Tarihi alanında araştırma yapanlara en güvenilir ve en önemli kaynaklardan biri olmuştur.

“L’Illustration, 1843’ten 1944’e kadar Paris’te yayınlanan haftalık bir Fransız gazetesidir. Fransa’nın ilk resimli gazetesi olan L’Illustration ,1906’dan sonra ise 150 ülkede dağıtılan dünyanın ilk resimli dergisi olmuştur. 

 Yararlandırma Koşulları