Kütüphanelerarası Ödünç (ILL)

Akademik personel ve doktora öğrencileri, kütüphane aracılığı ile diğer üniversite kütüphanelerinden – karşı kütüphanenin belirlediği koşullar içerisinde – ödünç kitap alabilmektedir. Diğer üniversitelerin kütüphanelerinden ödünç kitap alınabilmesi için, kullanıcının web sayfamızda bulunan “Kütüphanelerarası Ödünç (ILL) sekmesini tıklaması gerekir. “Oturum Aç” ekranından giriş yapıldıktan sonra  formunun doldurulup kaydedilmesi gerekir.

  • Şifre ve parola işlemlerinde sıkıntı yaşanması durumunda ill@ticaret.edu.tr adresine mail atabilir veya 444 0 413 / 4483 numaralı telefondan ILL birimi ile irtibata geçebilirsiniz

Kütüphanelerarası Ödünç Kuralları 

Üniversiteye Mensup Akademisyenler ve Doktora Öğrencileri

  • İlgili üniversite kütüphanesinden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve iade süresi o kütüphanenin belirlediği ILL koşulları çerçevesindedir.
  • Kütüphanemiz tarafından bildirilen iade tarihine uyulması önemlidir.
  • İstenilen yayın gelince istek sahibine e-mail ve telefonla bilgi verilir.

Diğer Üniversite Kütüphaneleri

  • Diğer üniversiteler, isteklerini KITS (ANKOS Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yaparlar.
  • Kütüphanemize yapılan ILL istekleri genel ödünç verme talimatı çerçevesinde değerlendirilerek ödünç verme yoluna gidilir.
  • Kütüphane başına 15 gün süreyle 10 kitap verilebilir.
  • Kütüphaneler 1 kez uzatma hakkına sahiptir.
  • Materyalin kayıp ya da hasarlı olması durumunda aynısı temin edilir.
  • Kütüphane kullanıcılarının kütüphaneler arası ödünç verilen kaynağa ihtiyaç duyması durumunda,  kütüphanenin  kaynakları  geri  çağırma  hakkı saklıdır.